Specjalizacja-K

KONSULTACJE


Usługa obejmuje:

  • Analiza pomieszczeń i otoczenia
  • Wskazanie mocnych stron wnętrza
  • Dopasowanie kolorystyki
  • Rekomendacje zmian
  • Propozycja planu działania
  • Szacunkowy koszt realizacji

Cena usługi ok. 500 PLN
W przypadku skorzystania z usługi Home Staging koszt całkowity zostanie pomniejszony o kwotę konsultacji.